Κλείστε τη συνδεμένη τουαλέτα

Κλείστε το συνδεμένο WC, WC δύο κομματιών, Τουαλέτα δύο κομματιού.