Κλείστε τη συνδεμένη τουαλέτα

Τουαλέτα δύο κομματιού, WC δύο κομματιών.