Κλείστε τη συνδεμένη τουαλέτα

Τουαλέτα δύο κομματιού, WC δύο κομματιών, Κλείστε το συνδεμένο WC.