Τουαλέτα μονών κομματιών

ένα πούλι τουαλέτα, ενιαία τουαλέτα μονάδων, WC μονών κομματιών.