Ελεύθερη μόνιμη τουαλέτα

Τουαλέτα BTW, πάτωμα που στέκεται το WC, Πολλών χρήσεων τουαλέτα.