κεραμικό ουροδοχείο

ουροδοχείο πορσελάνης, εμπορικά ουροδοχεία, ουροδοχείο λουτρών.