κεραμική τουαλέτα

τουαλέτα υδατοσήμων, κεραμικό WC, κενή τουαλέτα.