Αντιμέτωπη τοίχος τουαλέτα

συμπαγές στενό συνδεμένο WC, κρεμασμένη τοίχος τουαλέτα, εμπορική τουαλέτα.